medicinski informacioni sistem

Medicinski informacioni sistemi - Moja ordinacija

Medicinski informacioni sistem, softver za lekare, medicinski software, medicinski software, softver za zdravstvene ustanove IS Klinika Informacioni sistem za kompletno vođenje specijalističkih ordinacija i

More

Megatrend

02. megaHIS – Hotelski Informacioni Sistem. Informacioni sistem MegaHIS je moderno softversko rešenje koje sadrži veliki broj integrisanih modula koji pokrivaju sve aspekte upravljanja smeštajnim kapacitetima. detaljnije. 03. mPlanner – Medicinski Informacioni Sistem. Ukoliko težite poboljšanju kvaliteta usluga koje pružate svojim ...

More

MEDAPP: INFORMACIONI SISTEMI

Informacioni sistem Digitalna biblioteka Vam omogućava postavljanje Vaše digitalne knjižare nad kojom imate potpunu kontrolu. Iz digitalne biblioteke možete svoje knjige distribuirati do korisnika na jednostavan način pri čemu ih možete deliti besplatno ili prodavati. Takođe, Digitalna biblioteka može pored distribucije elektronskih ...

More

Informacioni sistem za zdravstvene ustanove - ZipSoft.rs

eKarton™ informacioni sistem Zdravstvene ustanove sa velikim brojem korisnika sistema i lokalnim serverom Informacioni sistem za primarnu zdravstvenu zaštitu je skup više aplikacija koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu, potrebnu da se kompletno zameni stari način vođenja kartona pacijenta.

More

O nama – Megatrend

Medicinski informacioni sistem – MIS, mPlanner kartoteka I zakazivanje detaljnije E-administracija – MegaSLU poslovi javnih beležnika, spiskovi za glasanje, izvod iz knjige rođenih/venčanih/umrlih, građevinske dozvole, radne knjižice ...

More

MEDIsoft - medicinski softver - IS za bolnice i klinike

2021-11-9  Bolnički informacioni sistem omogućava i garantuje trenutnu, ažurnu i transparentnu dostavu svih podataka potrebnih za obračun i isplatu stvarnih troškova liječenja i stvarno izvršenih usluga. Na taj način se Fondu pružaju svi elementi potrebni za statističku obradu, fakturisanje, analizu poslovanja i poslovnih procesa (detekciju mjesta neracionalnog trošenja), planiranje itd.

More

MEDIsoft - medicinski softver - Informacioni sistemi za ...

2 天前  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po

More

Radiološki informacioni sistem - SCIndeks

Radiološki informacioni sistem (RIS) predstavlja tehnološko rešenje potpune informatizacije i modernizacije rada radiološkog centra i prelazak sa paprinog i filmskog na potpuno elektronsko poslovanje i digitalne snimke. RIS stvara digitalni radiološkoi centar gde su informacije uvek dostupne na pravom mestu i u pravo vreme.

More

Правно-информациони систем РС

2021-9-1  Правно-информациони систем Републике Србије успостављен је Законом о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 45/2013), од 1. јануара 2014. године, као збирка података у електронском облику.

More

Агенција за заштиту животне средине ...

Offical website of the Serbian Environmental Protection Agency (SEPA). Информациони систем НАЦИОНАЛНОГ РЕГИСТАРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА (НРИЗ) оптимизован је за Internet Exporer.

More

Medicinski informacioni sistemi

2021-3-10  Medicinski informacioni sistemi Na trzistu Srbije Diyomi soft je najpoznatiji po svojim medicinsko poslovnim informacionim sistemima. Tokom 2005. godine Diyomi soft je razvio svoj prvi medicinski informacioni sistem (MIS) za Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti Niška Banja.

More

Megatrend

02. megaHIS – Hotelski Informacioni Sistem. Informacioni sistem MegaHIS je moderno softversko rešenje koje sadrži veliki broj integrisanih modula koji pokrivaju sve aspekte upravljanja smeštajnim kapacitetima. detaljnije. 03. mPlanner – Medicinski Informacioni Sistem. Ukoliko težite poboljšanju kvaliteta usluga koje pružate svojim ...

More

O nama – Megatrend

Medicinski informacioni sistem – MIS, mPlanner kartoteka I zakazivanje detaljnije E-administracija – MegaSLU poslovi javnih beležnika, spiskovi za glasanje, izvod iz knjige rođenih/venčanih/umrlih, građevinske dozvole, radne knjižice ...

More

Informacioni sistem za zdravstvene ustanove - ZipSoft.rs

eKarton™ informacioni sistem Zdravstvene ustanove sa velikim brojem korisnika sistema i lokalnim serverom Informacioni sistem za primarnu zdravstvenu zaštitu je skup više aplikacija koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu, potrebnu da se kompletno zameni stari način vođenja kartona pacijenta.

More

MEDAPP: INFORMACIONI SISTEMI

Informacioni sistem Digitalna biblioteka Vam omogućava postavljanje Vaše digitalne knjižare nad kojom imate potpunu kontrolu. Iz digitalne biblioteke možete svoje knjige distribuirati do korisnika na jednostavan način pri čemu ih možete deliti besplatno ili prodavati. Takođe, Digitalna biblioteka može pored distribucije elektronskih ...

More

MEDIsoft - medicinski softver - IS za bolnice i klinike

2021-11-9  Bolnički informacioni sistem omogućava i garantuje trenutnu, ažurnu i transparentnu dostavu svih podataka potrebnih za obračun i isplatu stvarnih troškova liječenja i stvarno izvršenih usluga. Na taj način se Fondu pružaju svi elementi potrebni za statističku obradu, fakturisanje, analizu poslovanja i poslovnih procesa (detekciju mjesta neracionalnog trošenja), planiranje itd.

More

MEDIsoft - medicinski softver - Informacioni sistemi za ...

2 天前  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po

More

Правно-информациони систем РС

2021-9-1  Правно-информациони систем Републике Србије успостављен је Законом о објављивању закона и других прописа и аката („Службени гласник РС“, број 45/2013), од 1. јануара 2014. године, као збирка података у електронском облику.

More

Medicinski oblak - Rešenje za zdravstveni sistem Coming

Infrastrukturna IT oprema za medicinski računarski oblak Srbije, podaci i aplikativna rešenja za zdravstveni informacioni sistem bili bi smešteni u dva regionalno raspoređena data-centra, kojima bi preko mreže i Interneta pristupali svi korisnici ovog sistema, od osiguranika, preko medicinskog osoblja i snabdevača, do državnih institucija.

More

Kad popularišeš integraciju sa Albanijom A GDE SI ONDA

2021-11-6  Mobilnost radne snage u okviru inicijative Otvoreni Balkan, kao i jedinstven informacioni sistem ne samo da olakšavaju poslovanje u regionu, već ga i čine privlačnijim za investitore. Jedinstvena radna dozvola i jedinstven informacioni sistem, kreirani u ...

More

Medicinski informacioni sistemi

2021-3-10  Medicinski informacioni sistemi Na trzistu Srbije Diyomi soft je najpoznatiji po svojim medicinsko poslovnim informacionim sistemima. Tokom 2005. godine Diyomi soft je razvio svoj prvi medicinski informacioni sistem (MIS) za Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti Niška Banja.

More

Heliant - Zdravstveni i poslovni informacioni sistemi

Zdravstveni informacioni sistem u kome radi više od 80% doktora u domovima zdravlja u Srbiji. Softver u čiji razvoj su uložene godine i o čijem održavanju brine veliki broj eksperata. Medicinski softver sa evropskim sertifikatom.

More

MEDAPP: INFORMACIONI SISTEMI

Informacioni sistem Digitalna biblioteka Vam omogućava postavljanje Vaše digitalne knjižare nad kojom imate potpunu kontrolu. Iz digitalne biblioteke možete svoje knjige distribuirati do korisnika na jednostavan način pri čemu ih možete deliti besplatno ili prodavati. Takođe, Digitalna biblioteka može pored distribucije elektronskih ...

More

MEDIsoft - medicinski softver - Informacioni sistemi za ...

2 天前  Kompanija MEDIsoft - medicinski softver, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Program za apoteke i apotekarske ustanove, softver za apoteke pod nazivom PHARMAbase (R). Program - softver je zasnovan na WEB tehnologijama, i po

More

MEDIsoft - medicinski softver - IS za bolnice i klinike

2021-11-9  Bolnički informacioni sistem omogućava i garantuje trenutnu, ažurnu i transparentnu dostavu svih podataka potrebnih za obračun i isplatu stvarnih troškova liječenja i stvarno izvršenih usluga. Na taj način se Fondu pružaju svi elementi potrebni za statističku obradu, fakturisanje, analizu poslovanja i poslovnih procesa (detekciju mjesta neracionalnog trošenja), planiranje itd.

More

Informacioni sistem za zdravstvene ustanove - ZipSoft.rs

eKarton™ informacioni sistem Zdravstvene ustanove sa velikim brojem korisnika sistema i lokalnim serverom Informacioni sistem za primarnu zdravstvenu zaštitu je skup više aplikacija koje čine jedinstvenu funkcionalnu celinu, potrebnu da se kompletno zameni stari način vođenja kartona pacijenta.

More

O nama – Kardio medika

2021-11-4  Medicinski Informacioni Sistem i Vrhunska dijagnostika. Pri prvom dolasku, pacijentu se otvara Elektronski Medicinski Karton , koji se dopunjuje pri svakoj narednoj kontroli. Daljinski pristup medicinskoj dokumentaciji putem interneta je dostupan u

More

Почетна - Елфак

2019-6-3  Medicinski informacioni sistem za primenu u primarnom zdravstvu. Koristi se u više od 25 zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji. LablS Laboratorijski Informacioni Sistem. Laboratorijski Informacioni Sistem je informacioni sistem koji treba da pomogne i pruži ...

More

elfak.ni.ac.rs

2021-7-9  Sva realizovana tehniéka rešenja su ugradena u medicinski informacioni sistem MEDIS.NET a odnose se na: sistem za zakazivanje i obaveštavanje (l), sistem za podršku odluéivanju (2), registrovanje izabranog lekara (3) i podršku radu pokretnog mamografa (4).

More

Timočki medicinski glasnik – bibliografija redovnih brojeva ...

2015-10-29  Sandra R. Savić, Radmilo N. Savić. Informacioni sistem za diabetes mellitus . Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 19–24. Boris Zastranović, Lale Zastranović. Fizička spremnost učenika osmog razreda OŠ „Ljuba Nešić” iz Zaječara nakon školskog zimskog

More